The power of counsciousness

 
 

 

....

 

 

 

 

Dr. Bruce Lipton deed uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen waarmee
cellen informatie verwerken. Daaruit bleek dat het niet de genen zijn die ons gedrag
bepalen, maar dat de genen worden aan- en uitgezet door externe factoren.
Ze worden getriggerd door onze waarnemingen en onze gedachten en overtuigingen.
Professor Lipton toont aan dat onze overtuigingen, of ze waar zijn of niet, positief of
negatief, de activiteit op genetisch niveau beinvloeden en zelfs onze genetische code
kunnen veranderen. Dr. Liptons uiterst hoopvolle bevindingen worden beschouwd als
een van de grote doorbraken in de nieuwe wetenschap. Het lijkt erop dat we ons
bewustzijn zodanig kunnen trainen dat we gezonde overtuigingen kunnen scheppen.
Daarmee hebben we de sleutel in handen tot een gezonder en gelukkiger leven.
Overtuigingen kunnen onze genetische code veranderen

© 2013 Intradimensions